หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๙, ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถมาสด้า บจ ๘๓๕๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๙๓ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3